Färgkoder!Förutom din logg färg är det bra att tänka på vad de olika färgerna kan betyda när du ska framhäva din produkt.

Gult=fräscht

Rött=varmt

Grönt=lugnande

Vitt=kliniskt,rent

Blått=kallt,lugnande

Svart=ledsen, elegans