kvartspall 585x390x770mm med öppen botten.kvartspall 585x390x770

Kvartspall