Möjligheter.  • Se till att tillfredsställa kundens behov.
  • Identifiera en tillräckligt stor grupp vars behov inte är tillfredsställt.
  • Erbjud något det finns brist på eller erbjud en produkt på ett nytt sätt eller en helt ny produkt.
  • Marknadsföring krävs för tillväxt.
  • Hur får du människor att bli medvetna om din produkt?